961feb3b95ddc6c476910bc085aa8b4d

Kapa männik loeb – Valdur Mikita

14. august

12:00 - 13:00

Kapa männik loeb sel korral paberivabriku puumassisaalis!

Lugejatega kohtub kirjanik ja looduse mõtestaja Valdur Mikita, kelle tuntuimad teosed on “Metsik lingvistika” (2008), “Lingvistiline mets” (2013) ja “Lindvistika ehk metsa see lingvistika” (2015), kus ta arutleb eesti kultuuri, eestlaste psühholoogia ja eestluse eripära teemadel.

Kohtumine on tasuta!