Mälestuste otsing

20. juuli - 31. august

00:00 - 00:00

Kogume Kohila Paberivabrikuga seotud olnud inimeste mälestusi, et talletada Kohila jaoks olulist ajaloopärandit ning Eesti jaoks olulist tööstuspärandit!

Kas tead kedagi või oled see Sina ise, kes võiks rääkida oma meenutustest? 

Vaata intervjuuküsimusi allpool, tee intervjuu nutitelefoni või mobiiliga ning too andmekandjal Kohila raamatukokku hiljemalt 31. augustiks. Intervjuu võib teha ka paberkandjal.

SPIKKER ehk mõningad juhised intervjuu tegemiseks. Meid huvitab:

  1. Intervjueerija/intervjueeritava nimi ja kuupäev
  2. Kuidas sattusid Kohilasse/vabrikusse tööle?
  3. Mis on meeles tollest ajast?
  4. Millised olid kõige toredamad mälestused?
  5. Mis valmistas raskusi?
  6. Mis aitas neist üle saada?
  7. Mis muutus aastate jooksul?
  8. Kuidas vaatad täna tagasi möödunud ajale, mil olid vabrikuga seotud?

Suur aitäh!:)